YoungTimer

youngtimer-polis
Vul uw gegevens in en bereken uw premie.
Basis gegevens
Postcode
Huisnummer
Ext.
Straat
Woonplaats
Voertuig gegevens
Extra gegevens
Premie
Premie wordt berekend...
(Het getoonde bedrag is inclusief 21% assurantiebelasting.)
Aanvullende gegevens
Voorletters
Voorvoegsel
Achternaam*
(word automatisch ge-update)
(word automatisch ge-update)
Minimale leeftijd aanvrager 25 jaar of ouder
Postcode
Huisnummer
Ext.
Straat
Woonplaats
Gegevens auto
Het is helaas niet mogelijk de auto te verzekeren zonder beveiliging.
Beveiligingseisen (alleen bij casco dekking)
  • Voor alle auto`s is een mechanische beveiliging vereist, stuur/wiel of versnellingsspookklem.
  • Bij een verzekerd bedrag € 7.000 t/m € 35.000 is een nachtclausule stalling OF SCM klasse 1 vereist.
  • Bij een verzekerd bedrag hoger dan € 35.000 dient de auto gesloten te zijn en is de nacht clausule stalling EN SCM 2 vereist.
  • Voor cabrio`s of targa uitvoeringen is de nachtclausule stalling EN SCM 3 vereist.
Postcode
Huisnummer
Ext.
Straat
Woonplaats
Algemene vragen verzekeringsnemer/ regelmatig bestuurder
Overige gegevens
Betaal methode
Disclaimer
Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer ben je verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd.
Bij de beantwoording is bovendien niet alleen je eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan je het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet je toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Feiten en omstandigheden die je bekend worden nadat je deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar je heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door jou ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet je alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat je, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld.

Indien je niet of niet volledig aan je mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt.
Indien je met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.
© 2019 Be-Insured | WebFirst